内页banner1
GS 12V 4Ah~30Ah

GS من AGM سری باتری ها از جمله 3 assortments.

  • GS 4/6/8V کمتر از 14Ah
  • GS 12 ولت کمتر از 4Ah
  • GS 12V 4Ah~30Ah


زیر مجموعه GS 12V 4Ah~30Ah ,

شامل مدل های معمولی مانند برق 12V 4Ah 4.5 Ah 5Ah, 7Ah, 7.2 Ah, 7.5 Ah 8Ah, 9Ah, 10Ah, 12Ah, 17Ah, 18Ah, 20Ah, 26Ah, 28Ah, 30Ah

در کل1صفحات
ارسال پیام
ارسال پیام
اگر شما علاقه مند در محصولات ما و می خواهید به دانستن جزئیات بیشتر, لطفا ترک یک پیام در اینجا ما به شما پاسخ خواهد به عنوان به زودی به عنوان ما می توانیم.

خانه

محصولات

در باره

مخاطب