内页banner1
عرضه جهانی

تکیه بر سخت کوش ما کارکنان و مراقبت شما قرار داده محصولات هر قطعه از باتری های ما داده شده است و با قابلیت اطمینان خوب و شهرت بالا.


در حال حاضر ما دریچه تنظیم سرب اسید باتری عرضه شده اند به بسیاری از کشورها. W ith دهه سال ثابت با کیفیت پایدار منابع ما باتری با کیفیت بسیار پذیرفته شده توسط مشتریان داخلی و به تدریج اعطا شده توسط جهانی باز بازار است.

ما را خوشحال و برای افزایش حضور جهانی در آینده 3 و 5 و 10 سال.ارسال پیام
ارسال پیام
اگر شما علاقه مند در محصولات ما و می خواهید به دانستن جزئیات بیشتر, لطفا ترک یک پیام در اینجا ما به شما پاسخ خواهد به عنوان به زودی به عنوان ما می توانیم.

خانه

محصولات

در باره

مخاطب